Θέατρα

Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Πρόταση για Ανακαίνιση Κτιρίου & Ανακατασκευή Θεάτρου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα