Συντήρηση & Αποκατάσταση

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά- Πρόταση για αποκατάσταση

Νεοκλασσικό κτίριο θεάτρου στο οποίο σεβόμενοι την ταυτότητά του έπρεπε να αποδοθεί ο αρχικός του χαρακτήρας και να εκσυγχρονιστεί ως προς το σύνολο του θατρολογικού εξοπλισμού, να εξασφαλισθεί η στατική του επάρκεια, να συντηρηθούν και να αποκατασταθούν οι τοιχογραφίες του.