Υγεία

Ιατρικό Δάφνης, Αττική, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Επέκταση και μετατροπή της Κλινικής του Ιατρικού στη Δάφνη αρχικά σε Ειδική Νεφρολογική Κλινική. Η κλινική περιλαμβάνει τέσσερεις μονάδες τεχνητού νεφρού με σύνολο 60 θέσεων, με εγκαταστάσεις αντίστροφής όσμωσης και υποστήριξης, θαλάμους νοσηλείας 55 κλινών (σύνολο κλινών 115), εξωτερικά ιατρεία, μικροβιολογικό εργαστήριο, μαγνητικό τομογράφο και ακτινολογικά μηχανήματα, foyer, εντευκτήριο νεφροπαθών κλπ.

Στη συνέχεια μετατράπηκε σε Γενική Κλινική 98 κλινών στην οποία καταργήθηκε μια μονάδα νεφρού καθώς και θάλαμοι νοσηλείας και προστέθηκαν δύο χειρουργεία και ΜΕΘ 4 κλινών. Συνολική επιφάνεια με τους χώρους εγκαταστάσεων στα υπόγεια περίπου 2.200m2.