Υγεία

Ιατρικό Κέντρο Αθηνών στο Μαρούσι, Αττική, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Το κτίριο είναι ιδιοκτησίας του «Ιατρικού Αθηνών» στο Μαρούσι και αποτελείται από ισόγειο, επτά υπέργειους και επτά υπόγειους ορόφους. Στους έξι υπέργειους ορόφους διαμορφώθηκαν γραφειακοί χώροι και ιδιωτικά εξεταστήρια γιατρών, στα οποία δέχονται τους προσωπικούς τους ασθενείς-πελάτες και στον τελευταίο όροφο το γραφείο του Προέδρου. Στο ισόγειο αρχικά προβλέφθηκε χώρος για κατάστημα τράπεζας, όμως μετατράπηκε σε μεγάλα εξεταστήρια και αναμονή ασθενών. Οι υπόγειοι όροφοι διαμορφώθηκαν σε ιατρικούς χώρους ως συνέχεια του υφιστάμενου Ιατρικού Κέντρου.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται 2 γραμμικοί επιταχυντές (MEGATRON PRIMUS MIDS HI), αξονικός τομογράφος, βραχυθεραπεία (γ camera), παιδοχειρουργικό με 3 χειρουργεία, ΜΕΘ έξι κλινών και  dayclinic οκτώ κλινών, χημειοθεραπεία 6 θέσεων,  3 οφθαλμολογικά χειρουργεία με τους υποστηρικτικούς χώρους, μονάδα φυσικής αποκατάστασης και συνολική έκταση 9.156m2.