Υγεία

Κλινική Περιστερίου, Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, Αττική, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Πρόκειται για παλαιά κλινική, η οποία καθαιρέθηκε στο σύνολό της, πλην του φέροντος οργανισμού και επανασχεδιάστηκε και επεκτάθηκε (κατασκευαστής ΓΕΚ ΑΕ).

Περιλαμβάνει: 5 χειρουργεία και αποστείρωση, Μ.Ε.Θ. 6 κλινών, ακτινολογικό, ακτινοδιαγνωστικό, αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο, 61 κλίνες νοσηλείας, μικροβιολογικό – βιοχημικό εργαστήριο, τμήμα επειγόντων.

Σύνολο κλινών με τη Μ.Ε.Θ.: 61+6=67 κλίνες.

Συνολική επιφάνεια 3.700m2.