Συντήρηση & Αποκατάσταση

Πρόταση αποκατάστασης και επαναχρησιμοποίησης του κτιρίου της Ιονίου Ακαδημίας στην Κέρκυρα, Ελλάδα