Συνεδριακά Κέντρα & Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων

Συνεδριακός χώρος Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, Αττική, Ελλάδα

Στο πρώτο κτιριακό συγκρότημα του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών περιλαμβάνονται δύο κύριες αίθουσες που χρησιμοποιούνται πλην των κυρίων χρήσεων και για συνέδρια.

 

Η Μεγάλη Αίθουσα είναι χωρητικότητας περίπου 2000 ατόμων.

Υποστηρίζεται επί πλέον από ένα σύνολο επτά μικρών συνεδριακών αιθουσών διαφόρων μεγεθών.

Το σύνολο αυτό διαθέτει εξυπηρετήσεις, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και ως αυτόνομο Συνεδριακό Κέντρο