Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά – Μεταξά, Ελλάδα

Μελέτη επέκτασης κτιριακών εγκαταστάσεων Γ.Π.Α.Ν.Π. – ΜΕΤΑΞΑ με πτέρυγα 5 ορόφων και 2 υπογείων.

Η μελέτη περιελάμβανε Τμήμα Ακτινοθεραπείας με ένα γραμμικό επιταχυντή και μία αίθουσα κοβαλτίου, Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα με αξονικό τομογράφο, τρεις αίθουσες Υπερηχογράφου και μία αίθουσα Μαστογραφίας, Τμήμα Φυσικής και Πυρηνικής Ιατρικής με γ camera, συγκρότημα Εργαστηρίων (Κυτταρολογικό και Ανοσολογικό Εργαστήριο), 20 κοιτώνες εφημερευόντων ιατρών και αναδιαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου στο χώρο του κεντρικού κλιμακοστασίου και στο Τμήμα Εργαστηρίων.