Τουρισμός

Ξενοδοχείο CAPSIS στη Ρόδο, Ελλάδα

Αναδιάταξη Banque, Kτιρίου Appartments, Σουϊτες 7ου ορόφου, Πρόταση για Spa, Εστιατόριο, Κουζίνα, Βοηθητικοί Χώροι Εξυπηρέτησης κλπ. – Συνεδριακό

Περιορισμένης έκτασης επανασχεδιασμός περιβάλλοντα χώρου του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.