Διαμορφώσεις Περιβάλλοντος

Επανάχρηση εγκαταλελειμμένων παγοποιείων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου

Πρόταση-Κάτοψη Επιπέδου Ισογείου
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Πρόταση-Κάτοψη Επιπέδου Ισογείου
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Η πρόταση αφορά στην επανένταξη τριών επί σειρά ετών εγκαταλελειμμένων εργοστασίων πάγου στον ιστό της πόλης των Αθηνών και συγκεκριμένα σε γειτονιά των Άνω Πατησίων. Η διαπίστωση, ότι οι εκτάσεις των παγοποιείων εντάσσονται σε ένα από τα πιο πυκνοδομημένα τμήματα του αστικού ιστού, όπου επικρατούν επιβαρυμένες περιβαλλοντικές συνθήκες και συσσωρεύεται πλήθος κοινωνικοοικονομικών προβλημάτων, καθιστούν την προτεινόμενη επέμβαση κρίσιμη για το μέλλον της περιοχής, ειδικά εφόσον υιοθετηθούν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρόταση αφορά στην επανάχρηση των βιομηχανικών κελυφών, στην ανάδειξη της βιομηχανικής κληρονομιάς των Πατησίων και παράλληλα στην ενοποίηση και στην αναβάθμιση του υπαίθριου χώρου, με στόχο τη δημιουργία ενός οργανικού συνόλου. Επιδιώκεται ο επαναπροσδιορισμός των μέχρι πρόσφατα «αστικών κενών», η ενσωμάτωσή τους στον αστικό ιστό και η μεταμόρφωσή τους σε κέντρο μιας περιοχής γεμάτης ζωντάνια. Ο ρόλος, που θα διαδραματίσει ο υπαίθριος χώρος είναι εξίσου σημαντικός με αυτόν των κελυφών. Τα τμήματά του θα ενταχθούν σε ένα ενιαίο δίκτυο, με στόχο τη μεγιστοποίηση των θετικών επιπτώσεων της ανάπλασης σε λειτουργικό, αισθητικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.