Το αρχιτεκτονικό γραφείο «Σχολίδης Ν. - Κουρουσόπουλος Κ.» δραστηριοποιείται στον τομέα εκπόνησης αρχιτεκτονικών μελετών και επιβλέψεων, σε ποικίλους τομείς και κλίμακες έργων, τόσο μεγάλων όσο και μικρών, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων.

Επιπλέον ακολουθώντας τις εξελίξεις της εποχής αναλαμβάνει πλέον και την εκπόνηση ενεργειακών μελετών και επιθεωρήσεων, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Μέσα από την πολύχρονη δυναμική παρουσία του, που ξεκίνησε το 1987, έχει κερδίσει την εκτίμηση στο χώρο καθώς το έργο του χαρακτηρίζεται από υψηλή ποιότητα υπηρεσιών, ιδιαίτερη ικανότητα επίλυσης σύνθετων έργων, συνέπεια και αξιοπιστία.

Στόχος πάντα οι λύσεις μας να διαθέτουν ταυτότητα και πρωτοτυπία, με απώτερη επιδίωξη την επίτευξη μιας βαθύτερης αρμονίας και ομορφιάς και ταυτόχρονα την ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη. Το φως, ο χρόνος και ο τόπος μελετώνται προσεκτικά και καθορίζουν την μοναδικότητα του κάθε έργου.

Το γραφείο διαθέτει μελετητικό πτυχίο Ε’ Τάξης στις κατηγορίες Μελετών 06 και 07, για την ανάληψη μελετών δημοσίων έργων. Επίσης έχει αναπτύξει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ENISO 9001:2008, για το οποίο διαθέτει Πιστοποιητικό από την European Quality Assurance Hellas.