Υγεία

Κλινική Παλαιού Φαλήρου, Αττική, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

1998-1999: Aναδιάρθρωση τεσσάρων χειρουργείων και οργάνωση ΜΕΘ 7 κλινών, καθώς επίσης χώρου κυλικείου και foyer εισόδου και reception του Ιατρικού Αθηνών, στο κτίριο της Κλινικής Παλαιού Φαλήρου, στην οδό Άρεως. Περιορισμένες μετατροπές χώρων α’ ορόφου.

Η μελέτη εξελισσόταν με εγκατεστημένο τον εργολάβο στο Έργο και σε συνεργασία τόσο με αυτόν όσο και με την Τεχνική Διεύθυνση του Έργου.

2001-2003: Eπέκταση της Γενικής Κλινικής του Ιατρικού Παλαιού Φαλήρου σε νέο κτιριακό όγκο αναπτυσσόμενο σε δύο υπόγεια, ισόγειο και τέσσερεις ορόφους συνολικής επιφάνειας 2.100m2 και διαρρυθμίσεις του υφιστάμενου κτίσματος σε επιφάνεια 1.100m2.

Η επέκταση περιλάμβανε γραφεία εξεταστήρια, θαλάμους νοσηλείας με προσθήκη 46 νέων κλινών, ΜΕΘ οκτώ κλινών, αξονικό τομογράφο, μαγνητικό τομογράφο και ακτινολογικά, αποστείρωση και έξι χειρουργικές αίθουσες.

Ορισμένες λειτουργίες όπως η ΜΕΘ, ακτινοδιαγνωστικά, το γαστρεντερολογικό και το νέο foyer εισόδου, περιλαμβάνονταν στις τροποποιήσεις του παλαιού κτίσματος, συνολικής επιφάνειας 800m2. Σύνολο κλινών της υπόψη κλινικής 115.