Αίθουσες Συναυλιών

Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Οι αρχικοί μελετητές του κτιρίου επέλεξαν τη μορφή του κτιρίου, ώστε να αποτελεί αναφορά στην αρχιτεκτονική παράδοση της Θεσσαλονίκης και να συνθέτει, σε μια σύγχρονη αντίληψη μνήμες τόσο από το μεγάλο βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης όσο και από τον πιο πρόσφατο κεντροευρωπαϊκό της χαρακτήρα.

Το συνολικό εμβαδό του κτιρίου, που αναπτύσσεται σε 9 ορόφους και 11 σταθμικά επίπεδα, ανέρχεται στα 26.609μ2 και περιλαμβάνει:

  • Αίθουσα 1.476 θέσεων, κατάλληλη για συναυλίες, χορόδραμα, λυρικές και θεατρικές παραστάσεις, καθώς και συνεδριακές εκδηλώσεις
  • Αίθουσες υποδοχής κοινού
  • Αίθουσες δοκιμών και ανεξάρτητα καμαρίνια για κάθε χρήση (για μουσικούς, χορωδούς, ηθοποιούς κλπ.)
  • Πτέρυγες γραφείων διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών και εξυπηρέτησης των συντελεστών των παραστάσεων

Η πολυμορφία των χρήσεων της αίθουσας εκδηλώσεων δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις τόσο στην οργάνωση της αίθουσας, όσο και στην οργάνωση της σκηνής. Για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων αυτών εκπονήθηκαν  ειδικές μελέτες ορατότητας, ακουστικής καθώς και οργάνωσης και τεχνικής της σκηνής.

Λόγω της μικρής απόστασης του κτιρίου από τη θάλασσα και της ιδιομορφίας του εδάφους (επιχώσεις), έχει κατασκευαστεί ειδική θεμελίωση με 403 φρεατοπασσάλους διαμέτρου 1,0μ σε βάθος 39μ από τη στάθμη του εδάφους.

Το κτίριο έχει μελετηθεί με βάση τα ανώτατα όρια αντισεισμικής προστασίας, που προβλέπουν οι διεθνείς κανονισμοί. Οι εγκαταστάσεις και οι αυτοματισμοί του ανταποκρίνονται στις αυστηρότερες προδιαγραφές. Ακόμα, με τη χρησιμοποίηση του νερού της θάλασσας για τη θέρμανση και τη ψύξη του κτιρίου επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας.