Συνεδριακά Κέντρα & Αίθουσες Πολλαπλών Χρήσεων

Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Δοϊράνης, Ελλάδα- Ειδική μελέτη θεατρικού σχεδιασμού