Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων Δήμου Δοϊράνης, Ελλάδα- Ειδική μελέτη θεατρικού σχεδιασμού