Βασιλικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Το Βασιλικό Θέατρο ξαναφτιαγμένο στην ίδια θέση με το παλαιό κτίριο, αποτελεί την ιστορική συνέχεια του πρώτου. Οι βασικές επιδιώξεις της μελέτης ήταν:

  • Στο ανακαινισμένο κτίριο να ενυπάρχει «επικαιροποιημένη» η ιδέα του παλαιού κτιρίου
  • Να επανενταχθεί ενεργά και δυναμικά, αλλά όχι επιδεικτικά, στη ζωή της πόλης, ένα κτίσμα που ήδη είναι φορέας της θεατρικής ιστορίας.

Το κτίριο αναπτύσσεται σε εννέα επίπεδα, με συνολικό εμβαδό 11.000μ2. Η σκηνή, με διαστάσεις 25,00x18,00μ και άνοιγμα 16,00x7,00μ, εξυπηρετεί όλα τα είδη θεάματος. Η αίθουσα είναι χωρητικότητας 800 ατόμων, με καλή ορατότητα από όλες τις θέσεις και άριστες συνθήκες ακουστικής.

Μεγάλο μέρος του κτιρίου βρίσκεται κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα, οπότε για το εφικτό της κατασκευής του φέροντα οργανισμού, προηγήθηκαν διαφραγματικοί τοίχοι βάθους 28,00μ. Για την εξισορρόπηση των μεγάλων δυνάμεων άνωσης, στη θεμελίωση προβλέφθηκε έρμα. Το σκυρόδεμα των υπογείων ορόφων είναι ειδικής σύστασης, μη υδατοπερατό.

Πρωτεύοντα ρόλο στην κατασκευή είχε η ακουστική, η οποία επέβαλε παντού πλωτά δάπεδα, ηχοαπορροφητικές οροφές και μερικές φορές πλωτούς τοίχους. Ειδική επίλυση έγινε για την επικάλυψη της καμπύλης οροφής μέσω δικέλυφης κατασκευής. Στόχος του σχεδιασμού των Η/Μ εγκαταστάσεων ήταν η χαμηλή στάθμη θορύβου. Δεδομένου, ότι η ακουστική του χώρου εξαρτάται από τη γεωμετρία του, υπήρξε μια συνεχής προσέγγιση της τελικής γεωμετρίας μέσω εξειδικευμένου προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή και επεξεργασίας των μορφών. Πριν από την τελική μορφή έγινε μια σειρά από αρχιτεκτονικές μακέτες για την αισθητική, τεχνική και ακουστική επίλυση της οροφής της αίθουσας, καθώς και μεγάλος αριθμός ακουστικών προσεγγίσεων.