Συνεδριακό Κέντρο "Marika Capsis 2000", Ρόδος, Ελλάδα

Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio
Φωτογραφίες έργων - Architectural Portfolio

Το Συνεδριακό Κέντρο “MARIKA CAPSIS 2000” συνολικού εμβαδού 6.650μ2 και συνολικού δυναμικού 3.500 ατόμων, βρίσκεται δίπλα στο ξενοδοχείο "Capsis Hotel Rhodes" και περιλαμβάνει:

  • Κύρια αίθουσα 2.200μ2 χωρητικότητας 3.400 ατόμων  και με δυνατότητα υποδιαίρεσης σε 6 επιμέρους αίθουσες
  • Εξώστη με χώρο δημοσιογράφων και χώρους μεταφραστών
  • Γραφειακή υποστήριξη
  • Λοιπές εξυπηρετήσεις συνεδριακού
  • Reception και foyer
  • Κλειστό εκθεσιακό χώρο στον όροφο, επιφάνειας 1.700μ2
  • Υπαίθριο εκθεσιακό χώρο
  • Χώρους cafe και εστιατορίων (κλειστών και ανοικτών)
  • Χώρους η/μ εγκαταστάσεων και κουζίνας συνεδριακού

Στο κυρίως συνεδριακό παρέχεται υποστήριξη από 35 μικρότερες συνεδριακές αίθουσες των 25-350 ατόμων με foyer κλπ εκ των οποίων ορισμένες βρίσκονται στο υφιστάμενο κτίριο του ξενοδοχείου.

Το συνεδριακό κέντρο “ Marika Capsis 2000” είναι το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στην Ελλάδα και ένα από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.

 Η μεγαλύτερη Συνεδριακή του Αίθουσα είναι μία από τις ελάχιστες αίθουσες με φυσικό φωτισμό στην Μεσόγειο με τέτοια χωρητικότητα.